Rådgiveruddannelse fra ChangeGroup Academy

Consulting excellence – bliv en trusted advisor

Bliv en trusted advisor, der gennem tillid skaber forandringer og konkrete resultater for virksomheder og institutioner. Sammen med Peak Balance har vi udviklet en serie af unikke kurser i Consulting excellence, der udvikler dit personlige lederskab. Vi giver dig redskaber til problemløsning, så du kan styre den kommercielle beslutningsproces gennem kortlægning og dokumentation af værdiskabelsen. På kurserne arbejder vi intenst med dine rådgiverkompetencer, og styrker din evne til at målrette din rådgivning.

Udbytte:

Den værdiskabende rådgiver skaber tillid og nære relationer. Du udvikler de afgørende kompetencer til at eksekvere forandringer og skabe resultater gennem relationer og dokumenteret effekt. Vi gør dig til en trusted advisor, hvor du anvender din viden og dit kommercielle mindset til at kvantificere din kundes forretningsudvikling.

Det er afgørende at møde din kunde dér, hvor kunden er. Vi prioriterer nemlig at du som konsulent skal være en samarbejdspartner, fremfor blot en leverandør. På kurserne arbejder vi med dit mindset. Du lærer at rådgive om it og digitalisering ud fra din kundes forretning, potentialer og kultur. Du bliver en trusted advisor, der skaber en succesfuld rådgivningsproces.

Digital læring – opbygning af kurserne i consulting excellence:

Kurserne i consulting excellence er baseret på den nyeste form for accelereret digital læring, der består af en kombination af inspiration, konkrete værktøjer, praktiske øvelser og rollespil – alt sammen med afsæt i din egen hverdag. Det sikrer, at du bruger minimum fakturerbar tid og får maksimalt udbytte. Kurserne er digitale hele vejen med blended learning og digital interaktion, hvor du virtuelt arbejder i teams og netværker med andre erfarne konsulenter.

Underviser:

Kurserne i consulting excellence afholdes i samarbejde med Britta Ankerstjerne, stifter og underviser hos Peak Balance. Britta har mere end 20 års erfaring med træning og undervisning af management konsulenter bl.a. i tæt samarbejde med Franklin Covey, som hun hjalp med, at tage træningskonceptet “Helping Clients to Succeed” til Norden.

Spørgsmål:

Helle Ørsted på email: hoe@changegroup.dk eller mobil: +45 4081 7727.

Syv kurser i consulting excellence

Consulting excellence består af syv kurser, der strækker sig over et år, hvor du træner og udvikler forskellige rådgiverkompetencer.

Rådgiveruddannelse - bliv en trusted advisor

Introduktion til consulting excellence:

Pris pr. kursus:

 • Kr. 8.000,- ekskl. moms.
 • Bestiller du alle kurserne som en samlet pakke er prisen kr. 50.000 ekskl. moms. for alle syv kurser.

Varighed:

 • Hvert kursus har seks ugers varighed
 • Du bruger i alt 15 timer pr. kursus
 • De 15 timer er fordelt på kick-off (30 min), e-lærings forberedelse (2-4 timer), virtuel træning (2 timer), ERFA (2 timer), certificering (4 timer) og 5 team møder (30 min hver).

Varighed: 30. august – 9. oktober

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 15. juli

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Tag ansvar for din personlige udvikling

Personligt lederskab

Du er dit eget vigtigste og mest værdifulde værktøj. På kurset sliber vi ’diamanten’, så du skaber mest mulig værdi.

Udbytte:

 • Værktøjer til at accelerere resultater i arbejdet gennem styrkede relationer og tillid
 • Øget selvindsigt og værktøjer til at styrke dit personlige ”brand”
 • Mindre stress gennem øget effektivitet i din omskiftelige konsulenthverdag
 • Værktøjer til styrket team-samarbejde

Indhold

Personligt lederskab

 • Værktøjer til at styre egen udvikling
 • Typologi – hvem er jeg og hvem er du?
 • Bryd vanen
 • Mit personlige brand – hvad vil jeg være kendt for, og hvordan skaber jeg det?

Tillid, intention og styrkelse af kunderelationer

Mindset – indstillingen er det vigtigste

Fokus på problemer og muligheder (røde og blå briller), Reaktiv / proaktiv adfærd

Holdning – hænderne frem

Fokus på at gøre en forskel. Vælg ”dit eget vejr” og smit med en stemning

Effektivitet og prioritering

Team værktøjer

Genkend teamstadier og byg teamånd i hvert team

Varighed: 3. oktober – 13. november

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 21. august

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Skab forandringer, der realiserer gevinster

Change management

Når du leder projekter er der behov for en høj grad af sikkerhed for, at du opnår succes og realiserer gevinsterne. På kurset får du værktøjskassen til at skabe positive forandringsprocesser, der håndterer modstand og får interessenterne med dig. Du opnår en høj grad af sikkerhed for at få succes både i team-samspil og resultatopnåelse for projektet.

Udbytte:

 • Opnå en stærk, konkret og intuitiv værktøjs-kasse omkring håndtering af change
 • Bliv stærk til på en operationel måde at flytte modstand og få alle personer med dig i forhold til forandringen
 • Positive forandringsprocesser, hvor der er styr på risiko og økonomisk scope

Indhold

Introduktion til ​​forandring

Forandring – strategisk, organisatorisk og individuel

Forandringens farver

Forståelse af de 4 personaer og håndtering af disse koblet til farverne i organisationer og brudflader i den sammenhæng

Lederskab i forandring

Håndtering af forandringsprocessen i projektet – håndter og forebyg projekt scoop creep som team

Modstand mod forandring

 • Besværlige, negative personer og konflikthåndtering
 • Identificere “Hvem er hvor i forandringsprocessen”, og teknikker til at flytte folk
 • Rejsen i U-et
 • Parkering, påvirkning og indvendinger der vendes til styrker

Varighed: 8. november – 19. december

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 26. september

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Få værktøjerne til at overkomme problemer i faciliteringsprocessen

Facilitering (mindset)

Dit mindset skal være på plads, når du leder og faciliterer en rådgivningsproces. På kurset udstyres du med kommunikationsværktøjer, der styrker din evne til at overkomme forhindringer og problemer i faciliteringsprocessen. Du øger bevidstheden, styrker mindsettet og øger kommunikations værktøjskassen, når du faciliterer og leder processer hos dine kunder.

Udbytte:

 • Booster din evne til at faciliterer i arbejdet med teamet og din kunde – det er en kunstart som sikrer stærke resultater og succes
 • Styrket evne til at overkomme forhindringer og problemer i processen
 • Tage lederskab omkring rådgivningsprocessen

Indhold

Konsulentens lederskab i udforsknings-processen

 • Intro til facilitering
 • De forskellige roller i processen
 • Udforskende nysgerrighed som værktøj

Challenger Mindset – strategier til at

 • Udforske, udfordre og flytte på overbevisninger
 • Skabe erkendelser hos din kunde og håndtering af modstand

Rådgivningsprocessen

 • Inquiry & Advocacy –  Genkend og behersk disse

Værdiskabende kommunikation

 • Coaching i faciliteringen
 • Tale, spørge og observere
 • Lytning og effektiv spørgeteknik
 • Anerkendende kommunikation

Varighed: 3. januar – 25. februar 2019

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 21. oktober

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Skab effektfulde workshops, møder og træningsseancer

Facilitering (eksekvering)

Du udstyres med en international anerkendt værktøjskasse, der sikrer, at du faciliterer effektfulde workshops, møder og træningsseancer. På kurset lærer du at beherske forskellige faciliteringsstile og feedback metoder, der skaber erkendelse og læring.

Udbytte:

 • En stærk værktøjskasse med en masse skemaer til facilitering
 • Evnen til at bruge feedback som et faciliteringsværktøj – samt skabe værdi ved at give og modtage feedback
 • Værktøjer til at kommunikere, så der opnås refleksion og læring i samarbejdet

Indhold

Facilitator drejebog

 • Lær at beherske de tre primære områder af facilitering
 • Gode møder
 • Effektfulde workshops
 • Succesfuld træning og instruktion

Facilitatorens værktøjskasse

 • Stærke templates som gør en forskel i forberedelse og eksekvering af faciliteringen
 • Tools for challenger
 • Faciliteringsstile
 • Facilitators process guide
 • Facilitators tjekliste

Domæne teorien

 • Brug alle de tre zoner
 • Skab erkendelser og læring

Feedback

 • Metoder og fokus
 • Anerkendende udforskning som værktøj

Varighed: 27. februar – 12. april 2019

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2019

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Anvend visuelle værktøjer til at skabe fælles forståelse

Business models

Din forretningsforståelse er nøglen til at skabe værdi i samarbejdet med din kunde. På kurset øges din kommercielle forståelse, og du lærer at anvende forskellige visuelle værktøjer som f.eks. business model canvas til at udfordre og skabe værdi for din kunde. Din forretningsforståelse og evne til at skabe værdi i samarbejdet med din kunde styrkes.

Udbytte:

 • Øget kommerciel forståelse af en forretning
 • Stærkt visuelt værktøj til at udfordre din kunde med
 • Værktøj til vidensdeling om, mersalg til og styring af din kunde
 • Et værktøj som kan anvendes på utallige måder, og det kan derfor anvendes i mange forskellige områder af din hverdag

Indhold

Business model Canvas – generel introduktion

 • Mindset og måder det kan anvendes i dagligdagen
 • De 9 byggesten – sammenhæng og opbygning

Forretningsudvikling

 • Forstå og kortlæg din kundes forretning AS IS
 • Afdæk forretningsudviklingsgap’et TO BE
 • Sammenstil AS IS og TO BE og få din kundes behov stillet op som baseline

Forretningsudvikling processen – støt din kundes transformation

 • Modellen i projektsammenhænge – overblik og i projektspor
 • Modellen som et kommercielt værktøj til salg og mersalg

Supplerende værktøjer til modellen

 • Inspiration omkring supplerende værktøjer omkring stakeholder og din kundes markedspositionering

Varighed: 23. april – 6. juni 2019

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 11. marts 2019

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Kvantificér forretningsudvikling og træf beslutning på baggrund af ROI

Problemløsning (kommerciel)

Det kommercielle mindset skal være på plads, når du løser forretningsproblemer. På kurset får du redskaberne til problemløsning, så du kan styre den kommercielle beslutningsproces gennem kortlægning og dokumentation af værdiskabelsen. Du får et kommercielt mindset, hvor forretningsudvikling kvantificeres og gøres målbar, så din kunde træffer beslutning på baggrund af ROI.

Udbytte:

 • Dokumenter impact og værdiskabelse i din kundes forretning – hvis de gør noget og hvis de ikke gør noget
 • Stakeholder mapping og udvikling af strategier til effektfuld påvirkning af din kunde
 • Værktøjer til at skabe bevidsthed, fælles forståelse af det en beslutning kræver samt tage kontrol over din kundes beslutningsproces

Indhold

Konsulentens kommercielle rolle

 • Værdiskabelse som mindset og begreb
 • Værktøjer til problem solving

Værktøjer til værdiskabelse

 • Flyt fokus væk fra løsninger
 • Kortlæg issues og symptomer – opbyg et issuetræ
 • Skræl løget – se betydningen af at se både pain og gain perspektivet
 • Tai Chi – Røde flag og gate keeper

Din kundes beslutningsproces

 • Optegn indflydelseskortet for beslutningen
 • Processen frem til beslutning
 • Hvem er din kundes interessenter i processen – og hvem mener du skal inddrages

Din kundes ressourcer

 • Afdæk organisationens drivere omkring beslutninger og politik

Varighed: 22. august – 17. oktober 2019

Tid: 15 timer

Pris: Kr. 8.000,- ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 10. juli 2019

Rådgiveruddannelsen - bliv en trusted advisor
Vælg kursus:

Kontaktinformation:

Opbyg præsentationer, der baner vejen for beslutninger

Storyboarding (præsentation)

Storyboarding er et vigtigt redskab, når du baner vejen for en beslutning. På kurset får du redskaberne til at levere et stærkt budskab gennem opbygning af en præsentationsstrategi, anvendelse af præsentationsteknikker og forhandlingsværktøjer. Du lærer at opbygge vindende præsentationer, som baner vej for din kundes beslutning.

Udbytte:

 • Øget evne til at opnå ”end in mind” med din præsentation
 • Succesfulde valg omkring forberedelse, opbygning, midler, metode m.m.
 • Styrket position i forhandlinger, hvor du i høj grad vil være bevidst om at skabe win/win løsninger og partnerskab i processen

Indhold

Stærkt storyboard uden logiske ”nedbrud” i opbygningen af budskab

 • Typer af præsentation og metodevalg
 • Opbyg dit budskab ud fra målet: ”End in Mind”

Drejebog – præsenter for at bane vej for en beslutning

 • Indhold i faser, styring af faserne, roller, iscenesættelse og opfølgning
 • Risici og røde flag
 • AV midler og andre virkemidler

Brug dig selv i formidlingen

 • Styrke fokus – vende svagheder til styrker Kropssprog – teater teknik
 • dos & don’ts
 • Opnå en god dialog under præsentationen

Forhandlingsværktøjer

 • Skab win/win aftaler
 • Arbejd med det 3. alternativ