Agil Transformation

Få hjælp til at orkestrere den agile transformation

Mange organisationer har i dag indført agile principper og praktikker i deres projekt og- udviklingsafdeling og har dermed høstet en del erfaring med at gennemføre agile projekter. Men for at høste den fulde gevinst ved den agile metode, så man kan opnå en større forretningsværdi, handler det om ikke kun at implementere agile principper og praktikker.

Agil transformation handler om, at man som leder skal have alle dele af organisationen med på rejsen – man skal lede forandringen – så man kan levere produkt og værdi hurtigere. Men før man kan opnå de ønskede resultater, skal man have sin organisation til at skifte adfærd. Det kræver en struktureret tilgang til specielt forandringsledelse, hvor der er fokus på:

  • Gevinstrealisering – hvad og hvilke gevinster og resultater vil man opnå med den agile transformation
  • Motivation – hvordan motiverer man interessenterne i organisationen under forandringen hen imod at arbejde agilt
  • Kommunikation – hvordan, til hvem og hvornår skal man kommunikere om den agile transformation

Case om agil transformation

Den 19. marts 2015 gav vores to konsulenter Thomas Christensen og Aage Knudsen et indblik i, hvordan man orkestrerede den agile transformation hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Herunder hvorfor og hvordan ideen opstod med den agile transformation. De gennemgik bl.a.:

  • Hvordan man fik en hel organisation med på rejsen imod at arbejde agilt
  • Den agile model
  • Hvordan man arbejder med code camps
  • Hvilke barrierer og læring man oplevede undervejs på rejsen imod at blive en agil organisation.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper vores kunder med agil transformation?

Kontakt Bo Kinch Andersen, salgschef

Mobil: +45 6198 2726

Email: bka@changegroup.dk

Læs mere…