Big Data & Social Media

Få viden om kunderne i realtid med big data og social media

Virksomheder der har fokus på at forstå big data og sociale mediers rolle i deres forretning kan øge konkurrenceevnen. Ved at kombinere og udnytte social media data i samspil med den eksisterende data og viden, kan virksomhederne få adgang til ny indsigt om kunderne og deres forretning.

Når de store datastrømme fra sociale medier bruges på en intelligent måde, kan det føre til helt nye måder at tænke forretning på, hvor virksomhederne i højere grad bliver en del af kundens liv, fremfor bare at være et produkt eller en simpel servicetjeneste. Og når først man begynder at finde sammenhænge i de mange oplysninger, kan det fuldstændig forandre den eksisterende forretningsmodel.

3 fordele med big data og social media

Med big data og social media kan man vide præcis, hvad der er vigtigt for kunderne i realtid. Ja, det lyder nærmest som science fiction. Men det er faktisk muligt, når man kombinerer kundernes interaktion på de sociale medier med alt det, som virksomhederne ved i forvejen. Når big data og social media anvendes og kombineres med inhouse data, får man adgang til ny viden, der gør det lettere for organisationen, at forstå de valg der træffes under købsrejsen, kundernes samlede oplevelse og hvilke brand parametre virksomhederne er forbundet med. Her kan du læse om 3 nøglefordele ved at have fokus på big data og social media:

Branding i realtid

Når først man har udviklet de rigtige algoritmer og rapporter, så kan alt måles i realtid. Det betyder, at marketingafdelingen kan måle brand awareness, brand attitude, følelser og kundetilfredshed igennem data fra f.eks. Facebook. En af nøglefordelene ved dette, er muligheden for, at kunne agere og træffe beslutninger på den viden og indsigt i realtid. Det er det slut med, at vente måneder på essentiel viden og indsigt om målgruppen.

Bedre kommunikation

Bedre interaktion med kunderne. Med big data og social media får virksomhederne adgang til viden om, hvordan man kan interagere og kommunikere med forbrugerne på en langt mere meningsfuld måde, end tidligere. Det betyder, at virksomhederne kommer tættere på og bliver en større del af kundernes livscyklus på en intelligent måde. Og på den måde bliver klogere og mere adræt i forhold til måden man skaber værdi overfor kunden.

Produktinnovation og forretningsudvikling

Big data og social media giver mulighed for ny indsigt om vigtige forbrugertrends, så virksomhederne bedre kan spotte nye muligheder i produkt- og forretningsudviklingsfasen. Når ustruktureret data fra sociale medier lægges oven på f.eks. struktureret salgsdata fra CRM-systemet, får virksomhederne adgang til at se nye interessante sammenhænge i deres forretning og kundernes liv. Og ved at bygge en social media data-dimension oven på den eksisterende datamængde, får virksomhederne adgang til større og bedre viden til at træffe beslutninger udfra.

Hvordan kommer din virksomhed i gang?

For at få succes med social media data kræver det, at man beslutter hvad man bruger de sociale medier til, hvilke kanaler man anvender og indsigt om brugen af de sociale medier i branchen. Sidstnævnte giver indblik i, hvordan virksomheden kan differentiere sig og hjælper med at guide indsatsområderne på de sociale medier. I den forbindelse har vi i samarbejde med afdelingen ‘Centre for Business Data Analytics’ på CBS udviklet et produktkatalog i form af analyser, der giver indsigt i virkomheden, konkurrenterne og branchens brug af de sociale medier. Her kan vi blandt andet baseret på Facebook data, hjælpe med følgende:

1. Cross-wall analyse

En Cross-wall analyse giver faktuel viden om brugen af Facebook i virksomhedens branche, herunder:

 • Virksomhedens egen brug af Facebook.
 • Konkurrenternes brug af Facebook, så man kan sammenligne indsatsen.
 • Hvilken interaktion der er med virksomheden og konkurrenternes sider og indhold.
 • Demografisk identifikation af brugerne på tværs af branchen, så man kan identificere segmenter og målgrupper.
 • Overordnet karakterisering af brugersegmenterne ud fra interaktionsniveau, der giver indsigt i forbedringspotentialet.
2. Brand Awareness analyse

En analyse, hvor man igennem Facebook data modellerer virksomhedens ‘Brand Awareness’ og får indsigt i:

 • Kendskabet til virksomhedens brand i realtid.
 • Årsagssammenhængen mellem Facebook indlæg og ‘Brand Awareness’.
 • Forskellen mellem virksomheden og konkurrenternes ‘Brand Awareness’.
3. Feeling analyse

En Feeling analyse tager udgangspunkt i de samtaler Facebook brugerne har på tværs af branchen og giver indsigt i:

 • Hvilke følelser der er forbundet med virksomhedens brand sammenlignet med konkurrenterne.
 • Hvilke emner der er forbundet med de udvalgte følelser.
 • Hvordan emner og følelser er forbundet til virksomhedens Facebook indlæg.
 • Virksomhedens ‘brand personality’ på Facebook.

Ydermere kan man modellere Facebook data og få indsigt i kundetilfredshed, købsadfærd m.m. Alt sammen i realtid.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper vores kunder med big data & social media?

Kontakt Claus Løfberg Jørgensen, salgschef

Mobil: +45 2374 1911

Email: clj@changegroup.dk

Læs mere…