Contract Management

Sourcing is funny. Contract management is money.

Contract management er en disciplin, hvor man arbejder struktureret med håndteringen af den etablerede kontraktportefølje og ændrer måden man tilrettelægger sourcing af IT-ydelser. Contract management giver overblik og skaber grundlaget for økonomisk optimering og besparelse.

Hos mange virksomheder ligger der et uindløst potentiale for økonomisk optimering og besparelse ved at skabe et overblik over den etablerede kontraktportefølje og ændre måden man tilrettelægger sourcing af IT-ydelser. I mange danske virksomheder er contract management blevet et komplekst område, som kræver varetagelse af specialister. Dog er det ofte IT-ledelsen der varertager denne rolle, selvom det ikke er den mest optimale løsning ifølge en ny Rambøll rapport om ‘IT i praksis’.

Struktureret tilgang til contract management

For at få succes kræver det en struktureret tilgang til contract management. Man skal tilrettelægge sourcing af IT-ydelser hensigtsmæssigt, skabe overblik og løbende foretage økonomisk optimering af den etablerede kontraktportefølje. Som ledelse betyder det, at man skal have fokus på metoder, teknikker og værktøjer til håndtering af indgåelse af IT-aftaler og håndtering af en større kontraktportefølje, hvilket kræver indsigt i og forståelse for:

  • Hvad der kendertegner en god IT-kontrakt, der kan støtte op om samarbejdet med leverandøren.
  • Hvordan kontrakters livscykluser er og hvilke discipliner der knytter sig til de enkelte faser.
  • Hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre et udbud.
  • Hvilken betydning en kontraktdatabase har, og hvilke løsninger der er på dette område.
  • Hvad de væsentligste kontraktbestemmelser er og deres betydning.
  • Hvilke teknikker man kan benytte til optimering af kontraktporteføljer.
  • Hvilke behov der er for at skabe en tæt kobling mellem kontrakter og deres økonomi.

For mange virksomheder kan det være en start at involvere en contract management specialist. I andre tilfælde vil det være mest optimalt at gå igang med at oprette en specifik kontrakthåndterings-funktion, der kan varetage funktionen.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation med at tilrettelægge og varetage en kontrakthåndterings-funktion.

Kontakt os:

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper vores kunder med contract management?

Kontakt Allan Beck, salgschef

Mobil: +45 3118 2488

Email: ab@changegroup.dk