Implementering af Office365

Digital arbejdsplads med Office 365

Gevinstrealisering af Office 365 består af mere end bare licensbesparelser. Mange Office 365 projekter starter med et godt tilbud fra Microsoft – “Skift jeres licenser og spar penge”. Business casen er derfor allerede på plads. Men Office 365 er mere end bare en office pakke.

Der ligger et uindløst produktivitets-potentiale, når man implementerer Office 365. Man kan få et stort udbytte udover de mange licensbesparelser. En analyse fra Forrester viser, at hvis hver medarbejder er 1 time mere effektiv om ugen, så kan produktivitetsværdien i større organisationer være flere hundrede millioner kr.

For at høste den fulde gevinst ved implementering af Office 365, så man kan opnå store produktivitetsgevinster, kræver det en struktureret tilgang, hvor der er fokus på den organisatoriske forandring såvel som den tekniske.

Office 365 skal ses som en samarbejdsplatform, der kan have et stort værdirealiserings-potentiale på 3 niveauer:

  1. Individ – noter, personlig effektivitet m.m.
  2. Team – straksafklaringer, virtuelle møder, møde- og opgavestyring, samarbejde på dokumenter samtidigt m.m.
  3. Organisation – vidensdeling, dokumenthåndtering m.m.

Det stiller store krav til tilrettelæggelsen af forandringsstrategien for implementering af samarbejdsplatformen, så man kan realisere det uindløste potentiale i Office 365.

Sådan gjorde DSB

Hvordan kan man tilrettelægge forandringsstrategien for implementering af en samarbejdsplatform, så man kan realisere det uindløste potentiale i Office 365? Den 26. februar 2015 gav vores konsulenter, Per Bunch og Karina Brinck sammen med Lasse Engel Pedersen, IT Forretningspartner hos DSB, et indblik i, hvordan de tilrettelagde den tekniske og organisatoriske implementering af Office 365 og realiserede store gevinster igennem øget produktivitet og effektivisering. Her beskrev de bl.a. hvordan man:

  • Kom i gang med projektet.
  • Opnåede stort pull fra forretningen til at lære om muligheder og gevinster ved ibrugtagning.
  • Mobiliserede topledelsen og sikrede opbakning, hvilket kunne bruges kommunikativt til resten af organisationen.
  • Satte den direkte leder i spil ift. udrulningen til medarbejderne.
  • Mobiliserede et superbruger-netværk, som kunne skabe og forankre viden i den blivende organisation, så DSB også efter projektets afslutning har ekspert-ressourcer, som kan støtte op om den organisatoriske implementering af de løbende ændringer på Office 365.

Kontakt os:

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper vores kunder med den digitale arbejdsplads?

Kontakt Claus Løfberg Jørgensen, salgschef

Mobil: +45 2374 1911

Email: clj@changegroup.dk

Læs mere…