EU Persondataforordningen

Bliv klar til EU persondataforordningen

EU persondataforordningen sætter fornyet fokus på virksomheders behandling af persondata og databeskyttelse. Nye krav til blandt andet datasikkerhed og dokumentation får stor indflydelse på styringsgrundlaget for projekter, informationssikkerhed, risikovurdering, kontrol, udvikling og drift.

Op til 75 % af nordiske organisationer er i risiko for at blive mødt med en sanktion efter de nye regler i EU persondataforordningen, viser en ny undersøgelse fra Kromann Reumert. Andre vigtige undersøgelser viser, at mere end 52 % af virksomhederne ikke har gjort noget for at forberede sig på de nye krav i forordningen, og at 36 % var uvidende om dens eksistens.

Hvorfor er EU persondataforordningen vigtig?

Overtrædelse af reglerne i EU persondataforordningen kan få store konsekvenser for din virksomhed. Risikoen ved ikke at være i compliance med EU persondataforordningen ændrer sig nemlig i forhold til den gældende persondatalovgivning. Fremadrettet kan det blive meget dyrt, hvis man ikke overholder de persondataretslige regler. Når den nye forordning fra EU træder i kraft til maj 2018, vil der i fremtiden gælde et bødeniveau på helt op til 20 mio. euro eller 4 % af den samlede globale årlige koncernomsætning, hvis det beløb er højere. Det aktuelle bødeniveau for overtrædelser af persondataloven i Danmark er på 3.000-10.000 kr. – med en enkelt historisk bøde på 25.000 kr.

Sikkerhed giver flere kunder.

Datasikkerhed bliver et konkurrenceparameter. Foruden erstatningskrav og bøde, kan det få negative konsekvenser for tilliden til din virksomhed og dens renommé, hvis der ikke er styr på datasikkerheden. Hvis kunder, brugere, leverandører ikke har tillid til din virksomheds datasikkerhed, så er de mindre villige til at videregive data. Høj datasikkerhed kan omvendt betyde flere kunder, og dermed adgang til større datamængder, som både vil løfte kvaliteten af dine kundedata, og samtidig kan forbedre din virksomheds mulighed for at udvikle nye, datadrevne forretningsmodeller.

Compliance med den nye EU persondataforordning er ikke et projekt der slutter maj 2018

Først og fremmest skal topledelsen forstå, at det er startskuddet til en lang rejse – det handler ikke kun om, at sikre, at virksomheden på effektiv vis lever op til de nye krav og regler, når EU persondataforordningen træder i kraft til maj 2018 – det handler om at sikre, at virksomheden kan efterleve forordningens krav på ethvert tidspunkt i fremtiden.

10% jura. 90% IT og forretning.

Dernæst handler det i høj grad om at erkende, at persondata er informationsaktiver, som skal beskyttes inden for den samme ledelsesmæssige ramme, som virksomheden i øvrigt anvender til at styre informationssikkerheden med. Virksomheden skal ikke opbygge et parallelt system til håndtering af persondata. Det centrale element i beskyttelsen af persondata er en risikovurdering, der løbende opdateres med information fra virksomhedens drift, og fra forskellige eksterne kilder. Beskyttelsen af persondata er således en disciplin, der kræver forretningsindsigt og viden om informationssikkerhed.

Få inspiration til at komme igang

5 projektfaser

I den første brochure får du et overblik over 5 projektfaser til compliance. Her får du indsigt i hvilke kompetencer, aktiviteter og leverancer du kan forvente gennem 5 klassiske projektfaser.

Hent brochuren her

9 GDPR aktiviteter

I den anden brochure præsenterer vi vores GDPR implementeringsmodel. Her kan du læse om 9 compliance aktiviteter, der bringer din virksomhed sikkert i mål.

Hent brochuren her

Vi hjælper virksomheder med at blive compliant

Hos ChangeGroup hjælper vi flere kunder med, at blive compliant med EU persondataforordningen. 50 af vores dygtige konsulenter er certificeret i EU persondataforordningen. Vores rådgiver og subject matter expert hjælper med at kortlægge, hvordan EU persondataforordningens krav vil påvirke virksomheden. Det skaber et solidt afsæt for implementeringsprojektet, hvor vores dygtige projektledere, forandringsledere og proces- og forretningsanalytikere hjælper med at gennemføre de mange implementeringsinitiativer fra foranalysen.

Kontakt os:

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper vores kunder med at blive compliant med EU persondataforordningen?

Kontakt Bo Kinch Andersen, salgschef

Mobil: +45 6198 2726

Email: bka@changegroup.dk

Læs mere…