Få styr på gevinstrealisering

Gevinstrealisering i projekter

Få mere værdi ud af projektporteføljen igennem gevinstrealisering. Erfaringen viser, at virksomheder der har fokus på gevinstrealisering, når de gennemfører projekter, realiserer ca. 75% af de forventede gevinster.

Mange organisationer oplever i dag, at de (1) overestimerer potentielle gevinster og derfor ikke er i stand til at realisere dem, (2) topledelsen er utilfreds med den værdi der udspringer af IT projektinvesteringer mere end at den er utilfreds med omkostningsstyringen. Forskningsresultater fra Cranfield School of Management, hvor gevinstrealisering udspringer fra, viser at virksomheder og organisationer, der har fokus på gevinstrealisering, når de gennemfører projekter, høster og realiserer ca. 75% af de forventede gevinster mod kun 25%, når fokus er scope, leverance, omkostninger og tid.

Styrk organisationens fokus på værdiskabelse

Gevinstrealisering styrker organisationens fokus på at få mere værdi ud af projektporteføljen. Erfaringen viser, at gevinsterne ved at fokusere og implementere gevinstrealisering er følgende:

At skabe og opretholde en optimal portefølje af programmer og projekter ved at:

 • forbedre strømmen af program emner
 • effektivisere godkendelsen af nye programmer
 • forbedre ydeevnen af eksisterende programmer
 • blive mere stringent i ophævelsen af projekter, der ikke længere er af værdi

At øge ROI af programmer og projekter, fordi man kan

 • reducere program omkostningerne
 • forbedre dekonstruktionen af gevinster
 • realisere flere gevinster

At arbejde hen imod en mere gevinstfokuseret kultur, hvor man kan

 • Øge brugen af programmer som en motivator for gevinstrealisering
 • Integrere benefit realisation management med sin eksisterende struktur i udvælgelsen og håndteringen af projekter, samt porteføljestyrings-processen

Implementeringen af en fælles proces for gevinstrealisering

Benefit realisation management er orkestreringen og ledelsen af et forandringsinitiativ med det formål at styrke evnen til at høste og realisere potentielle gevinster. Ved at vedtage og adoptere en fælles proces for hvordan man organiserer og leder, kan man høste og opnå de potentielle gevinster, som udspringer af projektinvesteringerne. Gevinstrealisering skal ses som et sæt af forbundne elementer til at guide identifikation, scope, begrundelse, planlægning og gennemførelse af IT-projekter, således at de opnåelige fordele ved projekterne kan realiseres.

Fokus ændres:
fratil
Levering af teknologiLevering af gevinster
Værdi for PENGENEVÆRDI for pengene
UdgiftsforslagBusiness case
IT implementerings planChange Management plan
Forretningscheferne er ofreForretningscheferne er involveret og i kontrol
Stort sæt af ufokuseret funktionalitetIT-investeringer er tilstrækkeligt til at gøre arbejdet
Stakeholders er ‘udsat for’Stakeholders er ‘involveret i’
Trænet i teknologiUddannet til at udnytte teknologi
Teknologi og projekt auditsGevinst review

Implementerings-principper

 • Gevinstrealisering er i fokus lige fra starten. Vores mål er at høste gevinster nu, snarere end senere.
 • Med evner og færdigheder følger forpligtelsen til at uddanne andre.
 • For at ændre den underbyggende kultur og vanetænkning, sigter vi mod at vinde den øverste ledelses hjerte og sind ved at bruge vores teorier i aktion.
 • Vi beslutter sammen med vores kunder opgavens scope, hastighed og strategi, baseret på mål og ønskede fordele.
1
2
3
4
1

(1) Evaluer den nuværende situation og ambitioner

(2) Identificer mål og gevinster som skal realiseres

2

(1) Identificer den bedste fremgangsmåde

(2) Identificer lignende cases – med gode såvel som dårlige resultater – med det formål at opnå viden

(3) Identificer ’promosing practises’ inden for hvert område med det formål at identificere den mest valide fremgangsmåde for succes med gevinstrealiserings initiativet

(4) Beskriv hvilke handlinger der vil forbedre den nuværende situation

3

(1) Evaluer organisationens evner

(2) Identificer organisationens rodfæstede styrker og svagheder med at eksekvere på handlinger i forhold til parathed

(3) List de potentielle forandringer der skal scopes og tilgangen baseret på nuværende scope og evner

4

(1) Anbefal scope og forandringer

(2) Skitser anbefalinger for, hvordan man sikre en succesfuld implementering, inklusiv realisering af forventede gevinster, baseret på interviews, analyse, promosing practices osv.

Læs mere om gevinstrealisering her: