Optimering af samarbejde

Optimering af globale teams

“At arbejde i et globalt team er lige så let som at arbejde med nogle der sidder lige ved siden af dig!”

Få er enig i ovenstående udtalelse. Men forskning fra Copenhagen Business School (CBS) viser, at det kan være sandt. Globale teams der arbejder effektivt sammen har en ting til fælles: de er alle velforberedte på det at arbejde sammen. Det betyder, at de har en klar fordeling af roller og ansvar, de forstår dynamikken og udfordringer forbundet med latent samarbejde. Og så har de investeret den nødvendige tid i governance (hvilket Gartner peger på er et sted mellem 7% til 10% af din samlede outsourcing investering).

Hvorfor er det vigtigt?

Forskning fra CBS viser, at mange organisationer mislykkes med, at udnytte potentialet fra distribuerede organisationer på grund af suboptimal teamwork. Det skyldes blandt andet, at kun begrænset opmærksomhed er blevet afsat til, at forstå den grundlæggende kompleksitet af teamwork i globalt distribuerede teams på det operationelle niveau.

Mange organisationer er i dag globalt distribueret over hele verden. Det betyder at ansatte er fordelt ud på forskellige lokationer, på tværs af landegrænser og i et multikulturelt setup. Men rejsen mod at blive både global og multikulturel kræver ny strategisk- såvel som operationel kapacitet. Det kræver fokus på og forståelse for den kompleksitet, der kan opstå i et team der er globalt distribueret med grænser og kultur i mellem sig.

Hvad er gevinster ved at optimere samarbejdet?

Ved at fokusere på, at:

 • Øge tilliden blandt de forskellige teammedlemmer
 • Forbedre kommunikationseffektiviteten
 • Stimulere vidensdeling og kollegial hjælpsomhed
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til indsats af distribuerede kollaboratører
 • Øge klarhed af rollefordeling og ansvar
 • Realisere diversitetspotentialet af teammedlemmernes erfaring og bagrund
 • Skabe positiv atmosfære på arbejdspladsen

… i distribuerede teams!

Kan du:

 • Bliver bedre til at udnytte distribuerede ressourcer
 • Realiserer projektfordele og mål hurtigere
 • Reducerer fejl og fejltagelser
 • Øger effektiviteten i samarbejde og projekter
 • Fastholder medarbejdere

… i distribuerede teams!

Framework for optimizing distributed teamwork

Hvis du gerne vil arbejde med at optimere samarbejdet i globale teams, så tag et kig på dette ‘Framework for assessing, optimizing and managing globally distributed teams’ af Thomas Tøths (PhD og lektor på CBS), og stil dig spørgsmålet – ”Har vi en ensartet opfattelse af indholdet i de forskellige processer”?

Figur 1

For at vurdere, optimere og styre globalt distribuerede teams organisationer har brug for at være opmærksom på tre hovedområder:

 • RELATIONS
 • SAMARBEJDE
 • MØDER

Ved første vurdering af nuværende kapacitet samt deres relative betydning, som varierer på tværs af organisatoriske sammenhænge, inden de 14 kapacitetsområder (vandret, i grå); og efterfølgende optimere de områder vurderes som mest kritiske, kan organisationerne dramatisk forbedre effektiviteten af globalt distribueret teamwork.

Figur 2

Baseret på rammer afbildet i figur 1 kapaciteter og betydning vurderes. Den indledende vurdering sker på en 3-timers workshop med centrale interessenter, hvor workshop deltagerne gik gennem hver af de kapacitet områder for at lægge ud grundlaget for deres individuelle vurdering.

Ved afslutningen af workshoppen den modenhed og betydning vurderinger er plottet ind i 2-ved-2 matrix (figur 2); Deltagerne er præsenteret med disse sammenfattet resultater; og resultaterne er diskuteret.

Efter workshoppen en skriftlig rapport, der skitserer fokusområder og konkrete mål og praksis inden for disse fokusområder vil blive udarbejdet og distribueret til workshop deltagere.

Denne rapport kan danne grundlag for organisationen til at arbejde på at optimere globalt distribueret teamwork; eller organisationen kan vælge for indkøb ChangeGroup tjenester til at designe, optimere og implementere bedste praksis, som muliggør global teamsamarbejde.

Figur 1

Figur 1

Vil du gerne høre mere?